Riis Bilglass har avtaler med forsikringsselskapene når det gjelder reparasjon eller skiftning av ruter. Vi ordner alle formalia for deg , som skademelding og direkte oppgjør mot forsikringsselskapet. Det er ingen egenandel på reparering av steinsprutskader så lenge du har kasko eller delkasko. Det påvirker heller ikke bonus. Det er kun når frontruten må byttes at det blir snakk om egenandel, og dette finner vi ut av for deg.

Null stress sier vi i Riis Bilglss. Det betyr:

  • Kostnadsfri reparasjon ved kasko eller delkasko
  • Vi ordner alt mot forsikringsselskap
  • Ingen tap av bonus ved verken reparasjon eller rutebytte
  • Egenandel betales ved henting av bil, Riis Bilgass håndterer øvrig oppgjør mot forsikringsselskapet.
  • Trenger du bil mens du venter, får du låne gratis av oss

Riis Bilglass – Null stress!

Våre forsikringspartnere:

Berkley Incuranse - http://www.wrbeurope.com/norway/
Byggmesterforsikring - http://www.bmf.no
Chartis Europe (AIG) - http://www.chartisinsurance.com
Codan med underselskaper - http://www.codanforsikring.no
Crawford & Company - http://ce.crawfordandcompany.com
DNB - http://www.dnb.no
Enter - https://www.enter-forsikring.no/
ETU Forsikringsagentur - http://www.etuforsikring.dk/
Euro Insurance (Leaseplan) - http://www.leaseplan.no/pu/no/
Frende - http://www.frende.no
Gjensidige - http://www.gjensidige.no
If Skadeforsikring - https://www.if.no/privat
Jernbanepersonalet - https://jbf.no/
KLP - https://www.klp.no/person
KNIF - https://www.kniftrygghet.no   
Landbruksforsikring - https://www.landbruksforsikring.no/
Møretrygd - http://moretrygd.no/
Nemi - https://www.nemiforsikring.no/
Norwegian Broker - http://www.norwegianbroker.no/
Protector - https://www.protectorforsikring.no/
Sparebank 1 - https://www.sparebank1.no/
Storebrand - https://www.storebrand.no/
Tennant/ AIOI - http://www.tennant.no/
Terra - https://eika.no/
Tryg - http://www.tryg.no/
Unison/ NAF - http://www.naf.no
Van Ameyde Norway AS - https://www.vanameyde.com/
Virke Forsikring - http://www.virke.no/  

Volvia - https://www.volviaforsikring.no/
Water Circles AS - http://www.watercircles.no/
Zurich Incuranse - https://www.zurich.com/